:: NASIONA - Narcyzy

  NARCYZY PEŁNE
sadzenie:sierpień, wrzesień, październik
opis:kwitnie: kwiecień - maj, wysokość 30 cm.
Wykopywanie: lipiec
  NARCYZY WIELOKWIATOWE
sadzenie:sierpień, wrzesień, październik
opis:kwitnie: kwiecień - maj, wysokość ; 30 cm.
Wykopywanie: lipiec